Miljøfyrtårn

Hjem » Miljøfyrtårn<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Taxi Romerike SA ble sertifisert som Miljøfyrtårn 18. desember 2018

Miljøfyrtårn er i dag Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil vise samfunnsansvar og dokumentere sin innsats med hensyn til miljø.

Pr. desember 2018 er over 5.800 virksomheter i Norge sertifisert som Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid innen Helse, Miljø og Sikkerhet i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Alle våre taxier er omfattet av sertifiseringen.

Utslipp fra våre taxier

  • Bilenes gjennomsnittlige drivstofforbruk pr. november 2018 var: 0,84 liter pr. mil.
  • Kjøretøyparkens CO2 utslipp er i gjennomsnitt 8,37 kg pr. bil.
  • Kjøretøyparkens NOx utslipp er i gjennomsnitt 3,93 kg pr. bil.
  • Kjøretøyparkens totalt kjørte distanse er 5.694.346 km